Diploma o visokem strokovnem izobraževanju

Ime kvalifikacije Diploma o visokem strokovnem izobraževanju
Tip kvalifikacije Visokošolska strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

3-4 leta
Vstopni pogoji
  • Zaključni izpit (pred 1. 6. 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, ali
  • poklicna matura ali
  • matura
ISCED področje
ISCED podpodročje
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6

Učni izidi

Znanje: raven 7

Spretnosti: raven 7

Kompetence: raven 7

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se je izdala študentu, ko je opravil vse obveznosti po programu.

Pridobi se po letu 1994 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Izvajalci kvalifikacije

Univerze, fakultete 

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane